Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Ян'ы йыл деген не зат? (Ян'йылдан себеп пикирлерим.)
Ян'ы йыл деген не зат?
тоньюкуккДата: Воскресенье, 31 Декабря 2017, 06:15 | Сообщение # 1
Группа: Администратор
Сообщений: 641
Награды: 6
Репутация: 110
Статус: Offline
За сообщения на форуме:
За 1 сообщение За 10 Сообщений За 100 Сообщений За 500 Сообщений
Меним ойымша Ян'ы йыл байрам дурыс еринде тувыл. Басыннан басласак, бу байрамды бизге Петр-1 аькелген, орыслардын Ян'ы йылы, мен билип, 1 сентябрь айында болган. Ама Германияда ол 1-нши январь ян'ы йыл куьни болганйок деп ойлайман, неге десе санаса ызы келмейди. Каран'ыс оьзин'ис: 1 йылдын' ишинде 12 ай, йылдын басын биз билмеймис, болсада 7-ши айды билемис,- ол сентябрь ( septa - латинша ети). 8-ши октябрь (okta-8), 9-шы - ноябрь, 10-шы - декабрь, 11-ши - январь, 12-ши - февраль. Сога коьре биринши ай март айга келеди (навруз). ол 12-13 мартта басланув керек болган.

Сонымынан неге биз, эм бизден алдын немислерге сол ян'ы йыл байрамын амалсыздан зорман эттирген экен? Меним ойымша олар бурун биздей туьрк халк болган. Бизим букуьнги Нардугандай Йол Тенгри деген байрам болган олардада. Сол байрамда олар куьннин' эрте тувып баслайтаган куьнин белгилейтаган болган. Олардын' терек сайлап оны емислермен спайландырып ырым этетаган болганлар эм бийип, ойнап суьйинетаган болганлар. Сол байрам бир йымага дейим созылатаган болган. Оны ен'алмай католиклар тап сол куьнге Иса пайхамардын'тувган куьнин коьширген ( ога дейим ол 6-шы январьда белгиленетаган болган). Сога коре биревде ан'латалмайды оны.

Бурын заманларда бизим халк - гуннылар оларды ен'ген болганлар, неге десе айлардын' атларына дейим яртысы туьркше болган: январь - яны ар ( кардай таза табиаттын'), февраль - феб ар аль - елли ай, март - мырад (навруздан себеп), апрель - ап ар ель (тирилуьв), май, июнь - пишен уьюв ай.
макаладын' авторы тоньюкукк
 
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Ян'ы йыл деген не зат? (Ян'йылдан себеп пикирлерим.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: