Главная » Статьи » Тексты Ногайских песен

Балдай Суйув (Balday Süyuv)
http://lyricstranslate.com/ru/request/balday-s%C3%BCyuv-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%83%D0%B2-4

Сенинъ аянъ балга толган аяктай,
Сенинъ коьзинъ нурга толган шырактай.
Мен наьсипли балга тойган сабактай.
Суьюв бизде куьннен туьскен шувактай.

Балга синъген акшыл сабак кызарар,
Нурга толган кара коьзлер кубарар,
Заман етип аяларым тыртаяр,
Тек сонда да мага оннан бал агар.

Юлдыз аты - куьн экенин, ким билмес?
Айдын шагы - туьн экенин, ким билмес?
Эки ярга балдай суьюв береген
Ярык Алла бар экенин, ким билмес?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ktro5H7DZmk
Категория: Тексты Ногайских песен | Добавил: тоньюкукк (25 Мая 2016)
Просмотров: 628
Всего комментариев: 0
avatar