Главная » Статьи » Все о Золотой орде

Ханы Золотой Орды

    Мункэ-Тимур, (1269—1282)
    Туда Менгу-хан, (1282—1287)
    Тула Буга-хан, (1287—1291)
    Гийас уд-Дин Тохтогу-хан, (1291—1312)
    Гийас уд-Дин Мухаммад Узбек-хан, (1312—1341)
    Тинибек-хан, (1341—1342)
    Джалал уд-Дин Махмуд Джанибек-хан, (1342—1357)
    Бердибек, (1357—1359)
    Кульпа, (август 1359—январь 1360)
    Мухаммад Наурузбек, (январь-июнь 1360)
    Махмуд Хизр-хан, (июнь 1360-август 1361)
    Тимур Ходжа-хан, (август-сентябрь 1361)
    Ордумелик, (сентябрь-октябрь 1361)
    Кильдибек, (октябрь 1361-сентябрь 1362)
    Мурад хан, (сентябрь 1362-осень 1364)
    Мир Пулад хан, (осень 1364-сентябрь 1365)
    Азиз шейх, (сентябрь 1365—1367)
    Абдуллах-хан хан Улуса Джучи (1367—1368)
    Хасан хан, (1368—1369)
    Абдуллах-хан (1369—1370)
    Булак-хан, (1370—1372) при регенстве Тулунбек-ханум
    Урус-хан, (1372—1374)
    Черкес хан, (1374—начало 1375)
    Булак-хан, (начало 1375—июнь 1375)
    Урус-хан, (июнь-июль 1375)
    Булак-хан, (июль 1375—конец 1375)
    Гийас уд-Дин Каганбек-хан (Айбек-хан), (конец 1375—1377)
    Арабшах Муззаффар (Кары-хан), (1377—1380)
    Тохтамыш, (1380—1395)
    Тимур Кутлуг-хан, (1395—1399)
    Гийас уд-Дин Шадибек-хан, (1399—1408)
    Пулад-хан, (1407—1411)
    Тимур-хан, (1411—1412)
    Джалал ад-Дин-хан, сын Тохтамыша, (1412—1413)
    Керим Бирди-хан, сын Тохтамыша, (1413—1414)
    Кепек, (1414)
    Чокре, (1414—1416)
    Джаббар-Берди, (1416—1417)
    Дервиш, (1417—1419)
    Кадыр Бирди-хан, сын Тохтамыша, (1419)
    Хаджи-Мухаммед, (1419)
    Улу Мухаммед-хан, (1419—1423)
    Барак-хан, (1423—1426)
    Улу Мухаммад-хан, (1426—1427)
    Барак-хан, (1427—1428)
    Улу Мухаммад-хан, (1428)
    Кичи-Мухаммед, хан Улуса Джучи (1428)
    Улу Мухаммад-хан, (1428—1432)
    Кичи-Мухаммед, (1432—1459)Источник: http://ru.wikipedia.org
Категория: Все о Золотой орде | Добавил: BAD_BOY (12 Ноября 2012)
Просмотров: 2217
Всего комментариев: 0
avatar