Главная » Видео » Все о Ногайцах

Союз Ногайской молодежи читает стих КАЗТУВГАН СУЬЮНИШ УЛЫ "ОЬЛДИ АВ МЕНИМ НОГАЙЫМ"

Просмотры: 1 Добавил: тоньюкукк тоньюкукк 
Описание материала:

Каргадай мен Суьйиниш улы
Казы-Тувган оьзи айтар.
Казы, ялдан зат калмай,
Калмыклардан кашалмай,
Калды-ав меним ногайым.
Оракшыдан куьлте алып,
Отыншыдан шырпы алып,
Орга барып урынып,
Орып тавга суьринип,
Оьлди меним ногайым.

Всего комментариев: 0
avatar